1. Vedlikehold på innlandet
    For å kunne levere stabile og raske bredbåndstjenester må vi jevnlig utføre nødvendig vedlikeholdsarbeid. Fredag 14 Desember 10:00 til 12:00 vil det utføres vedlikehold av bredbåndsnettet på Innlandet i Kristiansund. Berørte kunder er de på nordsiden av Sørsundveien. Kunder koblet via fiber er ikke berørt. Vi beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre.
    Forventet nedetid: 2
    Tidsrom: 14.12.2018
    Planlagt nedetid:
    14.12.2018