Bredbåndsutbygging i Aure

12.juli.2021 - Nabolaget - av Bård Munkhaug
Nå skyter utbyggingen av høyhastighets bredbånd virkelig fart i Aure Kommune! Lokalt samarbeid skaper resultater.

- Målet vi har satt oss er bredbånd til alle. Takket være dugnadsvilje og Neas som lokal utbygger, kan flere koble seg på det moderne fibernetter, sier enhetsleder for kultur og næring i Aure Kommune, Ivar Torset. 

Med en fantastisk dugnadsvilje, og med et lokalt utbyggingsselskap som tar rollen som eierkommune alvorlig strekker fiberkabelen seg nå ut over hele kommunen. 

- Vår kommune er langstrakt, og kan beskrives innenfor det som kategoriseres som spredt bebyggelse. At vi nå får knyttet på grender og grendasamfunn i hele kommunen er vi utrolig glad for. Vi har, ikke minst i den senere tida hvor mange må benytte seg av hjemmekontor, sett viktigheten av å ha en god internettforbindelse, sier ordfører i Aure, Hanne-Berit Brekken. 

Spleiselag

NEAS er det lokale selskapet som eier det meste av høyhastighets bredbånd i Aure. Allerede i 2011 ble det lagt fiber i Aure sentrum. Leira fikk bredbånd i 2015, mens det ble lagt fiberkabel til Mjosundet i 2017. Dette som et spleiselag mellom kommunen, lokalt næringsliv og fylkeskommunen. I 2017 ble det også lagt ned en formidabel dugnadsinnsats. Dugnad har vist seg å bli en nøkkel for å få den tynne, men likevel så brede, kabelen til innbyggerne i Aure. Fiber ble lagt til Våg i 2019, og etter hvert kom kabelen til Eidestranda. Uten lokale initiativ og stort pågangsmot ville dette ikke vært mulig å få til. 

Nkom midler

På nasjonalt plan er det også stor satsing på høyhastighets bredbånd. Noe som styres via det som heter Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet, eller NKom som det kalles. Nkom midler deles ut hvert år, og det er fylkeskommunene som gir tilskudd til prosjekt etter søknader fra de enkelte kommuner. Når det gis tilskudd er det også krav om lokal medfinansiering, samt at det er en utbygger som vil bygge ut. Alt dette styres av en offentlig anskaffelsesrunde i regi av fylkeskommunen. 

- For å få tilskudd må det være i et område hvor det ikke lønner seg å bygge ut kommersielt. Slike områder har vi mange av i Aure. Deretter må vi gjennomgå en søknadsprosess. Det er mange om beinet, og vi ser også at det er vanskelig å få til en utbygging der det blir altfor kostbart. Der ses det gjerne etter gode alternative løsninger via radio eller mobil, sier Torset. 

Skardsøya

Akkurat nå pågår det fiberutbygging på Skardsøya og i Foldfjorden. Når det gjelder Skardsøya, så blir dette området som strekker seg fra Kalland og helt til Rønsvika, bygd ut via Nkom midler. Aure kommune bidrar med en million, mens det i tillegg legges inn en formidabel dugnadsinnsats. NEAS er de som står for utbyggingen, og det er Fiberteam AS som utfører jobben. Kjell Arne Folde er leder for dugnadsgjengen og han har med seg en sterk gjeng bestående av Jan Ivar Ulfsnes, Henning Strupstad, Jon Bjarne Lie og Øystein Norheim. 

- Må virkelig skryte av dugnadsgjengen på Skardsøya og ikke minst kommunen. Uten denne innsatsen ville vi ikke klart å få det til, sier Tore Strøm, som er prosjektleder i NEAS. 

Golma - Sør Halsnes

I 2020 søkte Aure kommune om Nkom midler for området Innlandet på strekninga Eidestranda - Årvågsfjorden. Her skal Telenor bygge ut, hvor sluttfristen er satt til ut året 2022. I år har Aure kommune valgt seg ut Golma og strekninga Tømmervåg - Sør Halsnes. 

- Fristen for å søke på midler i år var 1. juli. Må skryte av Torstein Hamnes på Sør Halsnes, som har vært til stor hjelp i forhold til denne søknaden. I tillegg stiller alltid NEAS opp, for å bidra med kunnskap og hjelp, sier Torset, som legger til at det opprinnelig var planen å søke på området Lesund og Gridsvågøya. 

- Takket være NEAS, og via et knallbra innbyggerinitiativ, så vil vi klare å få bygd ut på Lesundet likevel. NEAS avslutter sitt prosjekt på Skardsøye på en slik måte at det vil være mulig å jobbe seg videre utover mot Lesundet. Arbeidet er planlagt starta opp i 2022, sier næringssjef Ivar Torset. 

Foldfjorden 

I Foldfjorden jobbes det også godt. Med Mats Langtinn og Ove Andre Ormbostad i spissen vil de aller fleste på strekningen Roksvåg til Sagvågen få fiber. 

- Også her ligger det en iver og vilje som er lett å la seg bli imponert over. Når vi får gode innbyggerinitiativ, vil vi strekke oss langt for å finne gode løsninger. Samtidig må vi få godkjennelse i eget selskap, for å ta en beslutning om en utbygging. Vi har hatt mange møter med Aure Kommune, og vi har næringssjefen på tråden rett som det er. Utenom Lesundet, så ser vi nå på muligheten på strekningen Gullstein - Hals. Dermed ser kartet for Aure mye lysere ut, enn bare for et par år siden, sier Kjetil Hansen som er leder for leveranse i NEAS. 

Tidslinje fiberutbygging Aure Kommune

Nordlandet

Også på Nordlandet var det er innbyggerinitiativ samtidig med Foldfjorden. Her har det gått litt tråere, men nå ser det ut til at dette blir tatt tak i på nytt. I tillegg skal det legges en fiberkabel fra Tennhaugen og ned til Bioparken. Noe som vil gjøre det lettere for de som bor i Kjørsvikbugen. 

- Selv om det per dags dato ikke ligger inne som planlagt hos oss, så er vi selvfølgelig med på å se på løsninger som gjelder for hele Nordlandet, sier Tore Strøm. 

Satt av midler

I rådmannen sitt budsjett er det satt av en million kroner for 2021. Disse midlene går inn i prosjektet på Innlandet. 

- Til neste år håper vi å få tilsagn på tilskudd for Golma - Hals. Da blir det opp til politikerne om det bevilges penger til dette prosjektet. Fiberutbygging er et av våre satsingsområder, og ligger inne i vår økonomiplan. At det bygges fiber i stor utstrekning er noe vi er meget glade for, sier rådmann Håvard Sagli. 

Sist uke hadde Aure kommune en full gjennomgang med NEAS i forhold til hvilke muligheter som finnes for hver enkelt beboer i kommunen. Også de med fritidsboliger viser seg å ha sterkt ønske om god internettforbindelse. Å få den lille fiberkabelen ut til Todalen, opp Aurdalen eller andre kroker i kommunen kan bli vanskelig, men her kan andre teknologier kanskje brukes i stedet.

- Vi er kjempeglade, for at vi nå kanskje kan komme oss bort fra lista over kommuner med dårligst bredbåndsdekning. Må skryte av både NEAS og administrasjonen som her gjør en god jobb. At det finnes god dugnadsånd i kommunen er ingen overraskelse, men godt å registrere at vi har så mange flinke folk som stiller opp til beste for alle som bor i kommunen, avslutter ordfører Hanne-Berit Brekken. 

Meld interesse for fiber

05.juni.2024

Kom på Kaias dag, lørdag 8. juni!

Nabolaget - av Bård Munkhaug

Lørdag 8. juni kl. 11-15 arrangeres Kaias dag sammen med Kristiansund og Nordmøre Havn, Alti Storkaia, Nordmøre Bilbransjeforening, oss og mange flere! Det blir aktiviteter både i havnebassenget og på land langs Storkaia, Piren og Vågekaia.
Les mer
08.mai.2024

Storkamp på Nordmøre Stadion 12 mai!

Nabolaget - av Bård Munkhaug

Søndag 12. mai blir det fotballfest på Nordmøre Stadion! Som stolt kampsponsor fyrer vi opp NEAS-grillen og sørger for en skikkelig energisk oppladning til oppgjøret mellom KBK og Bodø/Glimt.
Les mer
29.april.2024

Velkommen til Nordmørsk Gatefest!

Nabolaget - av Bård Munkhaug

Fredag 3. og lørdag 4. mai arrangeres Nordmørsk Gatefest ved Carolines plass og i Konsul Knudtzons gate i Kristiansund.
Les mer
WEBMAIL MITT NEAS MIN SIDE