Sjekkliste for fiber til nybygg

20.januar.2023 - Internett - av Ivan Knudseth
Det å bygge seg nytt hus er en krevende prosess hvor mye skal planlegges, bestilles og tenkes på før huset står klart til og flyttes inn i. Når flisene er kommet på veggen, spottene i taket skinner og innflyttingsdagen er her, kommer du kanskje på at du trenger internett i hus?

Internett er noe du bør tenke på en god stund før innflytting. Men – ikke for tidlig! Hvis vi kommer for tidlig i byggeprosessen kan det være vi må komme tilbake på et senere tidspunkt for å foreta installasjon av fiber. Det er ikke gunstig bruk av tid og krefter, verken for deg eller oss.

Vi har derfor laget en sjekkliste for fiber til nybygg og nyttig informasjon for deg i husbyggingsprosessen, slik at du kan tilkalle oss til riktig tidspunkt og sørge for å ha WiFi-en klar til bruk den dagen du flytter inn. 

 

Sjekkliste

1. Sjekk at fiber er tilgjengelig på din adresse. For at vi skal kunne installere fiber i din bolig, må det være fiber tilgjengelig i ditt nabolag. Vi bygger stadig ut fiber og dekker nå store deler av regionen vår. Bruk vårt dekningsøk for å sjekke om fiber er tilgjengelig på din adresse.

2. Undersøk om det er fiberrør til huset. Det må være tilgjengelig fiberrør (8mm) fra fordelingsskap og frem til husvegg/grensesnittskap. Hvis ikke fiberrør, må bestillingen innom vår planavdeling. 

- Hvis rør, og grensesnittskap todelt: blåsing av fiber utføres selv om boligen fortsatt har byggestrøm, strøm trenger ikke være ferdig terminert.

- Hvis rør, og grensenittskap kun har én del: MÅ strøm være ferdig terminert FØR vi kan blåse inn fiber (dette for å unngå skade på fiber under terminering av strøm).

3. Det må være 16 mm trekkerør fra grensesnittskap og til teknisk rom/annen plassering i hus der fibermodemet skal plasseres. Dette er noe du bør tenke på under oppføring av nybygg. Vi ønsker ikke å borre hull i en helt ny bolig (dette er heller ikke anbefalt da nybygg i dag bygges med tett membran).

4. All strøm i svakstrømskap må være ferdig terminert før vi kan trekke inn fiber/montere modem og det må sørges for at det ikke er noen form for berøringsfare for vår montør.

5. All snekring og saging må være ferdigstilt før elektronisk utstyr som fibermodem, WiFi-router, ev. TV boks og utvider blir montert. Du må si ifra til oss når dette er klart. 

6. ANBEFALING! Vi anbefaler at det er lagt trekkerør med doble datakabler til hvert rom kunde ønsker kablet tilkobling. Det er et krav at punkt til dekoder må være kablet og for at kunde skal unngå åpen legging av nettverkskabler i ettertid er dette anbefalt.

7. All eletrisk installasjon som skal benyttes til å koble vårt utstyr til må være ferdigstilt og ferdigterminert. Utstyret trenger tilgang til strømuttak. 

8. Når du bestiller fiber fra oss så er det inkludert 1 montørbesøk i bestillingen. Om vi må komme tilbake senere fordi et av punktene over ikke er avsjekket, så faktureres dette for medgått tid. Derfor er det både i vår og din egen interesse at vi gjør oss ferdig på første besøk.

 

Med fiber fra NEAS får du en internetthverdag rustet for framtiden!

Den største forskjellen mellom fiber og trådløst internett/5G er at fiber leveres direkte til huset ditt via en kabel med enorm kapasitet, trådløst internett/5G sendes via radiosignaler fra en basestasjon i nærområdet ditt.

Med fiber blir du ikke påvirket av hvor mange i nabolaget som bruker nettet samtidig. Du har alltid et stabilt og godt nett med hastighet opp til 750 Mbps begge veier, ut i fra hva du har behov for. Du trenger ikke å tenke på begrensninger som datapakker, overbelastning eller avstand til basestasjoner.

Er fiber tilgjengelig i ditt nabolag, er dette definitivt den beste og mest stabile løsningen for et internett du kan stole på!

Jeg vil ha fiber!

30.august.2023

Fiber vs. 5G - hva er forskjellen?

Internett - av Camilla Husby Ludviksen

Hverdagen vår blir mer og mer teknologisk. Vårt behov for raskt og stabilt internett øker og vi kobler i dag på alt fra varmeovner, smart-TV og bevegelsessensorer til hjemmenettet, samtidig som vi skal sitte uforstyrret i et Teams-møte, mens poden skal underholdes på Ipaden. Dette krever et internett du kan stole på.
Les mer
20.januar.2023

Sjekkliste for fiber til nybygg

Internett - av Ivan Knudseth

Det å bygge seg nytt hus er en krevende prosess hvor mye skal planlegges, bestilles og tenkes på før huset står klart til og flyttes inn i. Når flisene er kommet på veggen, spottene i taket skinner og innflyttingsdagen er her, kommer du kanskje på at du trenger internett i hus?
Les mer
14.oktober.2022

Hvordan sette opp gjestenett?

Internett - av Camilla Husby Ludviksen

Ønsker du et eget gjestenett som gjester kan benytte seg av? Da kan du sette opp ditt eget gjestenett på WiFi-nettverket ditt.
Les mer
WEBMAIL MITT NEAS MIN SIDE