Action Now - sammen!

21.september.2021 - Bærekraft - av Bård Munkhaug
Husker du da dommeren blåste av KBK-kampen mot Grimstad høsten 2016? KBK er i Eliteserien! Ja, da bruset blodet godt i mangt ett Nordmørshjerte. Nå skal nye kamper vinnes!

Det mest euforiske øyeblikket i 100 års lokal fotballhistorie var ildsjelen Kjetil Thorsen sine ord. Da var det virkelig action på Nordmøre.

Nå brenner KBK for å vinne nye kamper. Kampen om miljøet. Kampen for å gi barna våre en trygg fremtid. Kort sagt – kampen for en bærekraftig utvikling. Det er nettopp dette Action Now dreier seg om. Bærekraft. Vi må handle nå – sammen.

Hva er egentlig bærekraft? 

Apropos bærekraft. Du har sikkert hørt om dette litt ulne begrepet tidligere. Hva er egentlig bærekraftig utvikling? Jo, definisjonen er følgende: 

«Bærekraftig utvikling er utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.»

Dette høres vel og bra ut. Men hvordan får vi til dette i praksis? Vel, om vi tenker oss om så er det mye bærekraft i det vi allerede gjør. Ta bare oss i NEAS. Det å levere strøm og bredbånd er i seg selv bærekraft. Tenk bare på hvor mange flyreiser og bilturer Internett har spart miljøet for. Og det at vi tilbyr Lokal Fornybar strøm fra ren vannkraft som stimulerer til økt satsing på fornybare energikilder. Sammen med de smarte lade -og smarthusløsningene våre er vi faktisk godt i gang. 

Samarbeid er gull – Action Now!

Men vi vil utrette mer. Mye mer. Dette skal vi ikke gjøre alene. Men i tett samarbeid med andre. For å få handlekraft i samfunnet må hele folket bevege seg i samme retning. Det er her KBK og Action Now kommer inn. 

For hvem er mer samlende her på Nordmøre enn nettopp laget for lidenskap?

KBK har en unik plass i hjertene våre. Dette vil klubben foredle til å skape engasjement og nettverk omkring bærekraftig utvikling. 

Action Now er et samarbeid med lokalt næringsliv, organisasjoner og offentlige myndigheter for å løfte fram FN sine bærekraftsmål. Målsettingen for programmet er å øke kunnskapen om bærekraft, lokalt samarbeid og inspirere til handling. Kort sagt – Action Now! 

Sammen skal vi dele på kompetanse og erfaring på tvers av mange bransjer. Dette bli en arena for godt samarbeid og inspirasjon hvor sluttresultatet skal skape fremtidsrettede verdier for nabolaget vårt. Programmet er kommet godt i gang hvor vi allerede har høstet gode erfaringer. 

Action Now – følg med! Sammen med deg og resten av nabolaget vårt skal vi vinne fremtidens aller viktigste kamp!

 

21.september.2021

Action Now - sammen!

Bærekraft - av Bård Munkhaug

Husker du da dommeren blåste av KBK-kampen mot Grimstad høsten 2016? KBK er i Eliteserien! Ja, da bruset blodet godt i mangt ett Nordmørshjerte. Nå skal nye kamper vinnes!
Les mer
04.september.2021

Årets beste gladnyhet er sluppet

Bærekraft - av Camilla Husby Ludviksen

Under Nordmørskonferansen i går ble årets beste gladnyhet sluppet!
Les mer
WEBMAIL MITT NEAS MIN SIDE