Kristiansund, 5.mai 2020

TrønderEnergi AS selger sin eierandel på 49% i NEAS til KLP og NEAS. KLP vil etter transaksjonene i juni/juli 2020 eie 33,3 % av aksjene i NEAS, mens kommunene
Kristiansund, Tingvoll, Averøy, Smøla og Aure vil eie de resterende 66,7 %.


Styreleder i NEAS, Kjell Neergaard sier eierkommunene på Nordmøre ønsker KLP velkommen som ny
deleier i NEAS.

- Vi vet fra erfaringer TrønderEnergi har gjort med KLP som eier siden 2011, at kombinasjonen av
KLPs langsiktighet som forvalter av pensjonsmidler, og kraftbransjens langsiktige investeringer
innenfor samfunnskritisk infrastruktur, passer godt sammen, sier Neergaard.

Som kommune- og helse-Norges pensjonsselskap har KLP et langsiktig perspektiv som finansiell
investor i norske kraftselskap.

- Vi har hatt indirekte eierskap i NEAS siden 2015 og er glad for at vi nå kan ta en direkte og større
posisjon i kraftselskapet. Det vil sikre pensjoner for fremtiden gjennom god avkastning samtidig som
vi øker investeringene i fornybar, sier konserndirektør Aage Schaanning for økonomi og finans i KLP.
TrønderEnergi har i de senere årene rendyrket virksomheten sin innenfor produksjon av fornybar
kraft basert på vann- og vindkraft.

- Vi har bygd opp en slagkraftig organisasjon for drift av vindparker, og startet et løp hvor vi bygger
nye forretningsmuligheter innenfor elektrifisering og energieffektivisering, rettet mot det norske og
nordiske markedet. NEAS har i samme periode, med vår støtte som aksjonær, valgt en strategi for å
dekke det regionale markedets behov for et godt fungerende nett. Konsernet har bygd ut mye
bredbånd og tatt en meget sterk posisjon innenfor kraftomsetning. NEAS og TrønderEnergi har med
andre ord etter hvert valgt hver sin strategiske retning, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i
TrønderEnergi. Han viser til at KLP med sin lange erfaring i norsk kraftsektor var en naturlig kjøper av
aksjeposten i NEAS.


KLP er eier i flere energiselskap i midt Norge; 10 prosent av aksjene i TrønderEnergi, 20 prosent i
nettkonsernet Tensio, hvor TrønderEnergi og NTE eier 40 prosent hver. 13 prosent i Istad og 15% i
Tussa Kraft.


Ytterligere opplysninger fås ved henvendelse til:

For NEAS
- Styreleder Kjell Neergaard, kjell.neergaard@kristiansund.kommune.no / mobil 915 39 396
- Adm.dir. Knut Hansen, knuth@neas.mr.no / 992 81 555

For KLP
- Kommunikasjonsdirektør Sissel Bjaanæs, tlf. 932 56 350.
- Kommunikasjonsrådgiver Glenn Slydal Johansen, tlf. 930 37 976

For TrønderEnergi
- Finansdirektør Olav Sem Austmo, olav.sem.austmo@tronderenergi.no / mobil 976 75 514
- Konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar, Stig Tore Laugen,
stig.tore.laugen@tronderenergi.no / mobil 916 00 217


Fakta om hvert selskap

KLP:
KLP er Norges største pensjonsselskap. Rundt én million yrkesaktive og pensjonister har pensjonen
sin i KLP. Selskapet eies av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som gir sine
ansatte offentlig tjenestepensjon. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en
del av den daglige driften.

NEAS:
NEAS AS har fem forretningsområder; produksjon av vannkraft fra fire kraftstasjoner, salg av energi
til sluttkunder, overføring av kraft, salg av bredbåndstjenester og installasjonsvirksomhet.
Organiseringen er kundesentrisk med en tanke om at kunder bruker energi og telekomtjenester mer
og mer effektivt. Hovedkontoret ligger i Kristiansund og det er 170 personer ansatt i konsernet. NEAS
har vært eide av Kristiansund, Averøy, Aure, Tingvoll, og Smøla kommune samt TrønderEnergi AS
siden 2001, og vil fremover få et eierskap som består av de samme kommunene samt KLP.

TrønderEnergi:
TrønderEnergi-konsernet har tre hovedområder: produksjon av vann-og vindkraft, samt utvikling av
framtidsrettede energirelaterte tjenester.
Hovedkontor på Lerkendal i Trondheim.
TrønderEnergi eies av 18 kommuner i Trøndelag (gamle Sør-Trøndelag), KLP (Kommunal
Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap) og Nordmøre Energiverk AS.
TrønderEnergi bidro i 2019 til å etablere Norges nest største nettselskap, Tensio AS, etter å ha slått
sammen nettvirksomheten med NTE Nett.
TrønderEnergi og NTE eier 40 prosent hver av Tensio, KLP eier 20 prosent.