Når skal nettselskapet kontaktes?

Kontakt nettselskapet hvis du opplever strømbrudd og feil på nettet. Ved gravemeldingstjenester, leie av byggestrømkasser, søknad for kabelpåvisning og installasjonsarbeid skal også nettselskapet kontaktes.

All informasjon om NEAS nett ligger på www.neasnett.no