Hva er en automatisk strømmåler?

En automatisk strømmåler registrerer ditt strømforbruk og du trenger ikke lenger å lese av måleren din. Det er flere fordeler ved å ha en automatisk strømmåler: 

  • Du slipper å lese av strømmåleren, samtidig som du får bedre oversikt over forbruket
  • Strømbrudd varsles automatisk til nettselskapet og kan dermed rettes raskere
  • Nye målere åpner for tilleggstjenester som gjør det enklere å styre strømforbruket