Kan en koble seg til hjemmeladeren for å styre den?

Ladepakke 1 har ingen funksjonalitet utover at den gir ladestrøm til bilen når kontakten er tilkoplet.

Ladepakke 2 har en tilhørende app som du kan kople deg til med en smart telefon og blåtannforbindelse. Da kan du velge tid for lading og laste over data fra laderen til en din personlige ladeside på web.

Ladepakke 3 har funksjonaliteten som ladepakke 2 og Wifi i tillegg. Denne kan du derfor koble til internett og forskjellig smart hus løsninger. Denne laderen kan også styre laderen i ladepakke 2 hvis du trenger flere hjemmeladere. På denne måte kan du få sikker lading av flere kjøretøyer over den samme kursen som hovedladeren står på. Da regulerer hovedladeren effekten som brukes til å lade kjøretøyene som er koplet til, slik at anlegget ikke overbelastes.