Hva er fordelene med å ha en lader som kan kommunisere med et Smart hus system?

I fremtiden vil mange enheter man har hjemme i huset være koplet til internett eller et smart hus system. Da kan du f.eks styre ladingen når strømmen er billigst (man vil sannsynligvis måtte betale for strøm på en annen måte enn en gjør i dag). I tillegg kan man overvåke strømkretsen som laderen er koplet til for å gi feilmeldinger hvis noe skulle skje.