I dag bruker jeg vanlig stikkontakt til lading og det har ikke skjedd noe. Hvorfor trenger jeg ladestasjon?

Det vil være lurt om du først sjekker at stikkontakten har egen kurs, at kursen har jorfeilbryter type B og at sikringen på kurs maksimalt er 10A. Da er installasjonen iht krav. Lading av elbil eller en hybrid er belastende for strømanlegget i boligen din og hvis anlegget ikke er egnet vil det være brannfare forbundet med dette. Varmeutvikling og annen slitasje som kan føre til brann oppstår gjerne over tid og kan ta flere år. Lading med vanlig stikkontakt kan derfor fungere godt, men skadene kan bruke lang tid på å utvikle seg før en uønsket hendelse inntreffer. En korrekt installert hjemmelader er derfor best egnet til trygg og raskere lading.