Er det begrensninger for hvor fort bilen kan lades?

Det er bilen sitt ladesystem som bestemmer hvor fort bilen kan lades. Hjemmeladeren gir en viss effekt til bilen som den kan nyttiggjøre seg. Hvis bilen ikke kan ta imot denne effekten er det altså bilen sitt system som er begrensningen. På et generelt grunnlag kan vi si at et moderne bolig kan levere 22kW (effekt) og alle relativt nye elbiler takler fint denne effekten.