Retur av internett/tv-utstyr

Kabel Modem (ikke fibermodem) og leiedekoder skal returneres NEAS ved oppsigelse av abonnement. Lever inn utstyr på Løkkemyra eller send det via post.

Utstyr som skal returneres
Get-boks (inkludert programkort og fjernkontroll), modem (ikke fibermodem) og kabler som er leid av NEAS, må returneres ved oppsigelse av abonnementet, og skal ikke settes igjen når du flytter.

Utstyr som ikke skal returneres
Utstyr som er kjøpt, fastmontert, eller er av utgått modell trenger du ikke å returnere. Det skal leveres hos en miljøstasjon for el-retur.

  • Dersom du har kjøpt en trådløs ruter fra oss er denne din, og den skal heller ikke leveres tilbake
  • Har du en fastmontert hussentral skal du la denne være igjen, og skal ikke monteres ned

Abonnement overført til ny leieboer
Hvis du har overført abonnementet og utstyret til ny beboer, trenger du ikke å returnere noe, men du vil fremdeles være ansvarlig for at utstyret ikke går tapt eller blir ødelagt fram til du har fått en bekreftelse på overføringen. Fiberkunder med fastmontert hussentral trenger ikke gjøre noe, hussentralen vil automatisk bli deaktivert etter at abonnementet er sagt opp og skal ikke fjernes eller monteres ned.