Jeg har dårlig hastighet, hva gjør jeg?

  • Restart modem ved å trekke ut strømkabelen i minimum 30 sekunder.
  • Sjekk at alle kabler er koblet korrekt, og at de sitter godt i kontaktene.
  • Hvis du fremdeles opplever dårlig hastighet kan det være at boligen din har vanskelige dekningsforhold. Dette kan komme av type vegger og materialvalg i boligen, avstand, omstendigheter i nærheten som fjellvegger eller andre ting som kan virke signalforstyrrende. For å bedre signalet i bygg med vanskelige dekningsforhold anbefaler vi Full Dekning. En løsning med kraftig ruter og WiFi-utvidere etter behov. Våre montører utfører dekningssøk for å finne ut hvilket oppsett som gir deg optimalt signal, der du måtte ønske det. Les mer og bestill her