Hastighetstest

Opplever du dårlig eller varierende hastighet på din internettforbindelse? Lurer du på om du får den hastigheten du har bestilt eller om du må endre abonnement for å imøtekomme behovene i hjemmet? En hastighetstest via et speedometer (www.speedtest.net ) sjekker hvor rask din nettlinje er og om den leverer det som er forventet. Dette kan du gjøre enkelt med en datamaskin.

Få en mest mulig korrekt test ved å: 

  • Stenge alle programmer på maskinen din mens testen pågår
  • Teste både i rommet der ruteren din står og i andre rom (får du dårligere hastighet i andre rom enn hvor ruteren din er har du mest sannsynlig problemer med det trådløse signalet)        
  • Ikke kjøre flere maskiner på samme linje    
  • Teste med nettverkskabelen satt rett inn i datamaskinen. Dette utelukker problemer med det trådløse nettet.