Full innboks

Har du full innboks kan du slette en eller flere e-poster ved å markere de e-postene du ønsker å slette. Trykk deretter på «slett». Du kan også dra de meldingene du ønsker å fjerne over til mappen "Slettet", merk at denne må tømmes for å frigjøre plass.