Økning i strømprisene

Mange opplever nå å få en strømregning som er vesentlig høyere enn det som var normalt i lavprisåret 2020. Etter et år med rekordlav strømpris, var den i januar tilbake på et mer normalt høyt nivå. Hvorfor er det slik og hva kan vi vente oss fremover? Her prøver vi å svare deg som kunde hos NEAS på noen av de vanligste spørsmålene.

I fjor var gjennomsnittlig spotpris på kraftbørsen Nord Pool 11,6 øre* per kilowattime. Det er den laveste årsprisen som noen gang har vært registrert på børsen. Til sammenlikning var prisen over tre ganger høyere i 2018 og 2019. Snittprisen de siste 10 årene har vært 27,8 øre* per kilowattime. Strømmen utgjør normalt én tredel av samlet regning, ved siden av nettleie og offentlige avgifter. (* alle priser er oppgitt eks. mva)

Hvorfor var prisene så lave i 2020?

De lave strømprisene skyldtes god tilgang på kraft i kombinasjon med lavere strømforbruk enn normalt. Svært mye regn og snø i fjellet og gode vindforhold ga rekordhøy kraftproduksjon. I tillegg var 2020 det varmeste året som noen gang er målt, dermed brukte vi mindre strøm til oppvarming. På toppen av dette var det begrenset kapasitet på kablene til våre naboland, noe som reduserte muligheten til å eksportere overskuddskraft. Dermed ble strømprisene presset enda lengre ned.

Hva skyldes den store økningen vi har sett nå i januar?

Prisøkningen nå i januar skyldes i hovedsak tørrere og kaldere vær. Det gir mindre nedbør til vannkraftproduksjon og samtidig høyere strømforbruk til oppvarming. I tillegg har det vært mindre fart i vindkraften både i Norden og på kontinentet. Prisene her hjemme påvirkes av forholdene i resten av Europa, ettersom kraftmarkedene er tett koblet sammen. Når tilgangen på fornybar energi går ned og etterspørselen går opp, stiger prisene.

 

Les mer om hva vi forventer i markedet framover, og tips til hvordan du kan spare strøm her: