Økning i strømprisene

I sommer har vi sett en økning i strømprisene, noe som er uvanlig for denne årstiden. Det er flere årsaker til høyere strømpriser enn normalt:

  • Varmt og tørt vær har medført lite vann i magasinene og mindre energiproduksjon
  • Den høye temperaturen har gjort at vannet fordamper og redusert magasinbeholdningene ytterligere.
  • Lite vind i Danmark har gitt mindre vindkraftproduksjon
  • Høye priser på kull som påvirker strømprisene oppover

I de siste dagene har vi hatt en mer nedbørsrik periode. Fremover er det også meldt om en våtere værtype. Dette har gjort at prisforventningene på strøm ser litt lavere ut enn tidligere. Det skal imidlertid betydelige mengder nedbør til for å fylle opp magasinene etter den tørre og varme sommeren.

Hvordan prisutviklingen blir fremover, vil fortsatt være mye styrt av været. Hvis en ny periode med tørke melder seg, kan prisene øke på nytt. Normalt sett kommer det en del nedbør på høsten. Dette vi i så fall sikre at magasinene fylles godt opp igjen før vinteren setter inn. Gode magasinbeholdninger vil senke prisnivået betydelig.

Heldigvis har de fleste av oss et lavere strømforbruk om sommeren, slik at høyere strømpriser så langt ikke har gjort de store utslagene på fakturaene hos kundene våre.

I kurven under kan du se utviklingen av spotprisen på strømbørsen, og dagens forventninger for strømprisene fremover. Prisene er oppgitt uten moms og andre offentlige avgifter.