Solid årsresultat i 2020

14.mai.2021 - I NEAS - av Bård Munkhaug
NEAS hadde et årsresultat for 2020 på 238 millioner før skatt. Resultatet tilskrives god drift og gevinst på 186 millioner i forbindelse med salget av aksjeposten i TrønderEnergi.

Aksjesalget finansierer kjøp av egne aksjer som øker kommunenes eierandel i NEAS. Utbytte til eierne utgjør 12 millioner.

NEAS som konsern har aktivitet innen nettdrift, kraftsalg, kraftproduksjon, bredbånd/internett/TV og installasjonsvirksomhet. Det ordinære driftsresultatet endte samlet på 75 millioner. Dette er en nedgang på 23 millioner kroner fra 2019, og skyldes i hovedsak svakere resultat fra kraftproduksjonen. Det ble produsert mer vannkraft enn i et normalår, men lave priser i strømmarkedet førte likevel til et mindre resultat fra dette forretningsområdet enn året før. De øvrige områdene i konsernet hadde stor og god aktivitet i 2019.

Dette understreker betydningen av å ha flere virksomhetsområder som sammen gir den nødvendige stabiliteten i totaløkonomien for selskapet. Kort sagt flere ben å stå på, sier administrerende direktør i NEAS Knut Hansen.

Økt lokalt eierskap

TrønderEnergi AS valgte å selge sin 49% andel i NEAS i 2020.  KLP (Kommunal Landspensjonskasse) kjøpte 33,33% av denne posten. NEAS kjøpte de øvrige 15,7%.

Kommunene på Nordmøre økte dermed eierposten sin i NEAS fra 51 til 66,67 prosent. Kjøpet ble i hovedsak finansiert av salgsgevinsten på aksjeposten i TrønderEnergi. Styret foreslår derfor et begrenset utbytte til eierne på 12 millioner.

Det er gledelig at salget av aksjeposten i TrønderEnergi benyttes til å forsterke det lokale eierskapet i NEAS. Dette sikrer at NEAS bevares og videreutvikles med utgangpunkt i den lokale forankringen som betyr mye for Nordmøre, sier styreleder Kjell Neergaard.


Et NEAS på lokale hender er kundenes trygghet for at NEAS fortsatt vil være en betydelig regionsbygger, legger han til.

Investeringer og lokal verdiskapning

Vi ser nå mer enn noen gang viktigheten av et digitalt samfunn. Det digitale fornybarsamfunnet krever økt kapasitet og forbedret infrastruktur innen både energi og bredbånd. Strømnettet vårt som tilsvarer strekningen Kristiansund – Roma oppgraderes kontinuerlig, og har en leveringssikkerhet som er i toppsjiktet i Norge. Det investeres fortsatt tungt i fiberutbygging, slik at stadig flere får gleden av fremtiden teknologi rett hjem i sin egen stue.

I 2020 ble det investert 144 millioner i infrastruktur. Og investeringstakten forventes å fortsette i årene som kommer. Innen kjøp av varer og tjenester handlet selskapet for 483 millioner. Mye av dette lokalt. Vi heier på barn og unge, idrett og kultur. Støttemidler til lokale formål er blant satsningsområdene for å skape liv og røre i nabolagene.

Vi ønsker å være en bidragsyter på flere nivå. Det skal være godt å bo på Nordmøre, og det skal vi bidra med, konstaterer Knut Hansen.

Endring av organisasjonsform

I 2020 endret NEAS organisasjonsformen, og fremstår nå som en gruppe av selskap organisert i et konsern. NEAS Konsern AS er morselskapet. Dette eies av Kristiansund kommune, KLP, Averøy kommune, Aure kommune, Tingvoll kommune og Smøla kommune.

Gruppen består av følgende tre datterselskap. NEAS Nett AS - som har ansvaret for nettvirksomheten innenfor strøm. NEAS AS – med forretningsområder innen energisalg, kraftproduksjon og TV- og bredbånd.  West Elektro Holdning – West Elektro er største selskap innenfor dette datterselskapet

2020 har vært preget av et begivenhetsrikt år med endring i eierskap, endring i organisering og drift med en pandemi i samfunnet. Jeg er stolt over at NEAS har levert gode tjenester også i året vi har bak oss. Fremover ser vi en stadig styrket fokus på bærekraftige løsninger og jeg mener vi er godt rustet til å løse denne jobben også, avslutter Kjell Neergaard.


Kontaktpersoner
Styreleder – Kjell Neergaard – 915 39 396
Adm.dir i NEAS Konsern AS - Knut Hansen – 992 81 555

04.juni.2021

Tusen takk for tilliten!

I NEAS - av Bård Munkhaug

Kundeundersøkelser slår fast at kundene er svært fornøyde med oss. Takk for den fantastiske responsen. Vi lover at vi skal fortsette å jobbe slik at vi blir en enda bedre leverandør for deg.
Les mer
14.mai.2021

Solid årsresultat i 2020

I NEAS - av Bård Munkhaug

NEAS hadde et årsresultat for 2020 på 238 millioner før skatt. Resultatet tilskrives god drift og gevinst på 186 millioner i forbindelse med salget av aksjeposten i TrønderEnergi.
Les mer
WEBMAIL MITT NEAS MIN SIDE