NEAS Basis

Strømavtalen hvor du unngår de høyeste pristoppene.

NEAS Basis

Strømavtale hvor prisen justeres etter utvikling i markedet. Din pris følger markedsprisen i etapper. Vi varsel deg om prisendringer 14 dager før de trer i kraft, slik at du alltid har forutsigbarhet. Dette er vår standard variable strømavtale og vårt standardprodukt. 

Du betaler

  • Den til en hver tid gjeldende Basispris + månedlig fastbeløp på kr 33, -
  • Påslag inkludert elsertifikat (for tiden vil påslaget for NEAS sine kunder utgjøre 4,99 øre inkl. mva per kWh).

Basispris fra 02. november 2021 er 79,99 øre/kWh. Prisen gjelder for Midt-Norge (prisområde NO3). 

Tips! 9 av 10 av våre nye strømkunder velger fornybart

Ved å velge fornybart i tillegg til basispris, bidrar du aktivt til å støtte fornybar kraftproduksjon. Du kan velge Lokal Fornybar som et tillegg til strømavtalen i bestillingsskjemaet.

Bestill NEAS Basis
Fordeler med NEAS Basis:
  • Forhåndsvarsling om prisendringer gir forutsigbarhet
  • Du kan stole på at NEAS gir deg fornuftige priser på strøm
  • Du unngår de høyeste pristoppene