Innkjøpspris

- billigste strømavtale over tid

Innkjøpspris 

Du betaler det samme for strømmen som det vi kjøper den for på kraftmarkedsbørsen. Prisen følger markedets svingninger, og vil variere hyppig. 

Du betaler

  • Spotpris + månedlig beløp på kr 49,-
  • I tillegg er det et påslag inkludert elsertifikat (for tiden vil påslaget for NEAS sine kunder utgjøre 4,99 øre inkl. mva per kWh).

Velg miljøvennlig

Er du opptatt av miljøet har du mulighet til å velge vårt tilleggsprodukt Fornybar. Det koster kr 19,- per måned. Du garanteres da strøm fra fornybare energikilder. Du kan velge Fornybar som et tillegg til strømavtalen i bestillingsskjema.

Innkjøpspris Fornybar
Ved å velge vårt miljøvennlige strømprodukt skåner du miljøet og du bidrar til at miljøvennlig kraft bygges ut. Vi garanterer at strømmen leveres fra 100% fornybare energikilder.
Fordeler med Innkjøpspris fra NEAS:
  • Historisk sett den billigste avtalen over tid
  • Du betaler aldri mer enn NEAS betaler for strømmen
  • Bidrar til lokalmiljøet
Midt-Norge og Nordvestlandet
Priseksempler gitt dagens pris på 3,98 øre/kWh
Årsforbruk 10000 kWh
Årsforbruk 20000 kWh
Årsforbruk 30000 kWh

Dagens innkjøpspris inkl. påslag

Siste 30 dager i øre pr kWh

Hvem i nabolaget velger Innkjøpspris?

Det gjør ungkaren Ottar i naboleiligheten. Ottar jobber som elektroingeniør, og synes det er spennende å følge svingningene i kraftmarkedet. Han vet at uansett hva regningen blir på, så er det i hvert fall ikke mer enn NEAS betaler for strømmen.