Vi pusser opp nettsiden vår! Design og farger vil derfor variere litt fra side til side. Har du innspill eller tilbakemeldinger tar vi gjerne imot de på: web@neas.mr.no.
Innkjøpspris

Avtalen som følger markedsprisen

Prisen følger kraftmarkedets svingninger, og vil variere time for time. Historisk sett er det denne avtaletypen som gir deg den beste prisen over tid.

Du betaler

  • Gjeldende timepris fra kraftbørsen for forbruket ditt i den timen du bruker strømmen.
  • Månedlig fastbeløp på kr 49,-.
  • Påslag inkludert elsertifikat (for tiden vil påslaget for NEAS sine kunder utgjøre 4,99 øre inkl. mva per kWh).

Tips! 9 av 10 av våre nye strømkunder velger fornybart

Ved å velge fornybart i tillegg til innkjøpsprisen, bidrar du aktivt til å støtte fornybar kraftproduksjon. Du kan velge Fornybar som et tillegg til strømavtalen i bestillingsskjemaet.

Hva får du med innkjøpspris fra NEAS?
  • Historisk sett den avtalen som gir best pris over tid
  • Du følger svingningene i markedet, time for time
  • Ved å kjøpe lokalt bidrar du til nabolaget
Midt-Norge og Nordvestlandet
Priseksempler gitt dagens pris på 27,09 øre/kWh
Årsforbruk 10000 kWh
Årsforbruk 20000 kWh
Årsforbruk 30000 kWh

Dagens innkjøpspris inkl. påslag

Siste 30 dager i øre pr kWh

Hvem i nabolaget velger Innkjøpspris?

Det gjør ungkaren Ottar i naboleiligheten. Ottar jobber som elektroingeniør, og synes det er spennende å følge svingningene i kraftmarkedet. Han vet at uansett hva regningen blir på, så er det i hvert fall ikke mer enn NEAS betaler for strømmen.