Innkjøpspris

- billigste strømavtale over tid

Innkjøpspris 

Du betaler det samme for strømmen som det vi kjøper den for på kraftmarkedsbørsen. Prisen følger markedets svingninger, og vil variere hyppig. 

Du betaler

  • Spotpris + månedlig beløp på kr 49,-
  • I tillegg er det et påslag inkludert elsertifikat (for tiden vil påslaget for NEAS sine kunder utgjøre 4,99 øre inkl. mva per kWh).
Fordeler med Innkjøpspris fra NEAS:
  • Historisk sett den billigste avtalen over tid
  • Du betaler aldri mer enn NEAS betaler for strømmen
  • Bidrar til lokalmiljøet
Midt-Norge og Nordvestlandet
Priseksempler gitt dagens pris på 6,18 øre/kWh
Årsforbruk 10000 kWh
Årsforbruk 20000 kWh
Årsforbruk 30000 kWh

Dagens innkjøpspris inkl. påslag

Siste 30 dager i øre pr kWh

Hvem i nabolaget velger Innkjøpspris?

Det gjør ungkaren Ottar i naboleiligheten. Ottar jobber som elektroingeniør, og synes det er spennende å følge svingningene i kraftmarkedet. Han vet at uansett hva regningen blir på, så er det i hvert fall ikke mer enn NEAS betaler for strømmen.