Fornybar strøm fra NEAS

Vårt miljøvennlige strømalternativ. Vi garanterer at strømmen leveres fra 100% fornybare energikilder. Du betaler det samme som vi kjøper strømmen for. Prisen følger kraftmarkedets svingninger, og vil variere avhengig av tilgang på- og etterspørsel etter kraft.

Du betaler

  • Spotpris + månedlig beløp på kr 59,-
  • I tillegg er det et påslag inkludert elsertifikat (for tiden vil påslaget for NEAS sine kunder utgjøre 4,99 øre inkl. mva per kWh).
Fordeler med Fornybar strøm fra NEAS:
  • Strømmen leveres fra 100% fornybare energikilder
  • Du bidrar til å skåne miljøet
  • Du betaler det samme som NEAS kjøper strømmen for
Hvem i nabolaget velger Fornybar strøm?

Det gjør familien Knudtsen, som bor i et stort hus på Goma. Familien har tre barn — Erik på 11, Ella på 9 og Ulrik på 5 år. Alle barna spiller fotball på fritiden, så vaskemaskinen går i ett. Huset er gammelt, så varmepumpa jobber hardt for å holde hele huset varmt. Far har nettopp investert i en hurtiglader til den nye elbilen sin. Familien sover bedre om natta når de vet de har en strømavtale som skåner miljøet.