Elsertifikater — en støtteordning for å bevare planeten

Elsertifikater er en støtteordning for produksjon av fornybar kraft. Ordningen skal stimulere til utbygging av produksjonsanlegg basert på fornybare energikilder som vann, vind, sol og bioenergi i Norge og Sverige. Norges vassdrags- og energidirektorat forvalter ordningen i Norge. Produsenter som er godkjent innenfor ordningen mottar elsertifikater basert på produksjonen sin, mens strømkundene er pålagt å kjøpe elsertifikater basert på sitt forbruk.

Hvorfor må jeg betale for elsertifikat?

Strømkundene finansierer ordningen gjennom at deres kraftleverandør — eksempelvis NEAS — legger en kostnad for elsertifikat inn i strømregningen. Se mer om gjeldende elsertifikatpriser under de enkelte strømavtalene. 

Et spleiselag for miljøet

Sertifikatkostnaden vil gradvis øke fra 2013 til 2020, før den gradvis faller til null i 2035. Samtidig ventes strømprisen å bli lavere på grunn av økt produksjon, noe som drar kundens totale strømutgifter noe ned igjen. Dermed blir dette et spleiselag mellom kundene og de eksisterende kraftprodusentene.