Basispris fra NEAS

Strømavtale hvor prisen justeres etter utvikling i markedet. Din pris følger markedsprisen i etapper. Vi varsler om prisendringer 14 dager før de trer i kraft, slik at du alltid har forutsigbarhet. Dette er vår standardprodukt.

Du betaler

  • Den til en hver tid gjeldende Basispris + månedlig fastbeløp på kr 33, -
  • Oppgitt Basispris er inkludert påslag for elsertifikat på 4,99 øre/kWh.

Ny pris fra 11.april 2019 er 63,98 øre/kWh.

Fordeler med Basispris fra NEAS:
  • Forhåndsvarsling om prisendringer gir forutsigbarhet
  • Du kan stole på at NEAS gir deg fornuftige priser på strøm
  • Du unngår de høyeste pristoppene
Hvem i nabolaget velger Basispris?

Det gjør det nyetablerte paret like nedi svingen. Espen og Elin har nylig kjøpt en dyr leilighet. I oppkjørselen står to biler, da begge jobber på hver sin kant av byen. På stuegulvet kravler en liten krabat på 5 måneder, og nestemann er allerede på vei. Utgiftene er mange- og uforutsette, og paret ser stor verdi i et strømabonnement som holder risikoen i sjakk.