Basispris fra NEAS

Strømavtale hvor prisen justeres etter utvikling i markedet. Din pris følger markedsprisen i etapper. Vi varsler om prisendringer 14 dager før de trer i kraft, slik at du alltid har forutsigbarhet. Dette er vårt standardprodukt.

Du betaler

  • Den til en hver tid gjeldende Basispris + månedlig beløp på kr 33,-
  • I tillegg er det et påslag inkludert elsertifikat (for tiden vil påslaget for NEAS sine kunder utgjøre 3,99 øre inkl. mva per kWh).

Basisprisen er nå 59,98 øre/kWh. Gjelder fra 07.06.18.

Fordeler med Basispris fra NEAS:
  • Forhåndsvarsling om prisendringer gir forutsigbarhet
  • Du kan stole på at NEAS gir deg fornuftige priser på strøm
  • Du unngår de høyeste pristoppene
Hvem i nabolaget velger Basispris?

Det gjør det nyetablerte paret like nedi svingen. Espen og Elin har nylig kjøpt en dyr leilighet. I oppkjørselen står to biler, da begge jobber på hver sin kant av byen. På stuegulvet kravler en liten krabat på 5 måneder, og nestemann er allerede på vei. Utgiftene er mange- og uforutsette, og paret ser stor verdi i et strømabonnement som holder risikoen i sjakk.