Basispris

Strømavtalen hvor du unngår de høyeste pristoppene.

Basispris fra NEAS

Strømavtale hvor prisen justeres etter utvikling i markedet. Din pris følger markedsprisen i etapper. Vi varsler om prisendringer 14 dager før de trer i kraft, slik at du alltid har forutsigbarhet. Dette er vår standardprodukt.

Du betaler

  • Den til en hver tid gjeldende Basispris + månedlig fastbeløp på kr 33, -
  • Påslag inkludert elsertifikat (for tiden vil påslaget for NEAS sine kunder utgjøre 4,99 øre inkl. mva per kWh).

Basispris fra 25. august 2021 er 89,99 øre/kWh

Tips! 9 av 10 av våre nye strømkunder velger fornybart

Ved å velge fornybart i tillegg til innkjøpsprisen, bidrar du aktivt til å støtte fornybar kraftproduksjon. Du kan velge Lokal Fornybar som et tillegg til strømavtalen i bestillingsskjemaet.

Bestill Basispris
Fordeler med Basispris fra NEAS:
  • Forhåndsvarsling om prisendringer gir forutsigbarhet
  • Du kan stole på at NEAS gir deg fornuftige priser på strøm
  • Du unngår de høyeste pristoppene
Hvem i nabolaget velger Basispris?

Det gjør det nyetablerte paret like nedi svingen. Espen og Elin har nylig kjøpt en dyr leilighet. I oppkjørselen står to biler, da begge jobber på hver sin kant av byen. På stuegulvet kravler en liten krabat på 5 måneder, og nestemann er allerede på vei. Utgiftene er mange- og uforutsette, og paret ser stor verdi i et strømabonnement som holder risikoen i sjakk.