Basispris fra NEAS

Strømavtale hvor prisen justeres etter utvikling i markedet. Din pris følger markedsprisen i etapper. Vi varsler om prisendringer 14 dager før de trer i kraft, slik at du alltid har forutsigbarhet. Dette er vår standardprodukt.

Du betaler

  • Den til en hver tid gjeldende Basispris + Månedlig kr 33, -
  • I tillegg er det et påslag inkludert elsertifikat (for tiden vil påslaget for NEAS sine kunder utgjøre 4,99 øre inkl. Moms per kWh).  

Ny pris fra 18. oktober 2018 er 75,98 øre/kWh.

Fordeler med Basispris fra NEAS:
  • Forhåndsvarsling om prisendringer gir forutsigbarhet
  • Du kan stole på at NEAS gir deg fornuftige priser på strøm
  • Du unngår de høyeste pristoppene
Hvem i nabolaget velger Basispris?

Det gjør det nyetablerte paret like nedi svingen. Espen og Elin har nylig kjøpt en dyr leilighet. I oppkjørselen står to biler, da begge jobber på hver sin kant av byen. På stuegulvet kravler en liten krabat på 5 måneder, og nestemann er allerede på vei. Utgiftene er mange- og uforutsette, og paret ser stor verdi i et strømabonnement som holder risikoen i sjakk.