Fase 6 - Fiberen er snart ferdig lagt på Smøla
Fiberutbyggingen er godt i gang på østre del av Smøla. Området strekker seg fra Hopen i nord, nedover via Nordvika og til Straumen i sør. Snart blir det fart på Smøla!

Nabolaget spleiser

Totalt investeres det over 12 millioner kroner for å sikre tilstrekkelig kapasitet til fremtidens digitale tjenestetilbud. Smøla kommune bidrar med kr 740 000, de statlige støttemidlene utgjør 4 millioner kroner, mens NEAS investerer i overkant av 7 millioner kroner. Over 400 boliger og 100 fritidsboliger vil få glede av tilbudet.

Hva skjer nå?

I områder med eksisterende luftnett henges fibernettet i de eksisterende stolpene. Der hvor nettet ligger i bakken fra før, vil enten fiberen legges i samme trase, eller i nye grøfter. Snart kan Smøla kommune skryte av vakker natur, vindmøllepark, og et lynraskt fibernett!

Fordeler med fiber fra NEAS:

  • Suveren hastighet gir en bedre nettopplevelse
  • Robuste fiberkabler gir færre brudd på linja
  • Nok kapasitet til at alle i huset kan være på nett samtidig
  • Lokal tilstedeværelse — rask feilretting
  • Enkelt å oppgradere hastighet og kapasitet
Egeninnsats
I områder hvor fiberkabelen legges i bakken må beboerne utføre egeninnsats i form av å grave grøft fra husvegg til tomtegrense.
Se mer om egeninnsats her