Fiber til Bergset og Vikan

Oppsummering fra informasjonsmøte om planlagt fiberutbygging i området Bergset - Vikan

Vi takker for svært godt oppmøte både fra Bergset og Vikan, og god dialog i møtet 26. februar.   
Under finner du en oppsummering fra møtet, som også sendes til inviterte som ikke var tilstede.

 • Utbygging er vedtatt, vi starter i mars
 • Tilbudet justeres, 3 mnd gratis tjeneste
 • Gave til Grendahusene
 • Utbygging skjer på like vilkår for fiberaktører 

I møtet oppfattet vi at det var stor usikkerhet i bygdene Bergset og Vikan rundt hvorvidt NEAS får tillatelse av Istad Nett til å benytte lavspentstolper. Bransjenormen sier at kommersielle bredbåndaktører skal stille likt i samarbeid med nettselskaper, i de tilfeller hvor bredbåndsaktørene ønsker å benytte nettselskapets stolper for fremføring av bredbåndskabler. NEAS har i alle utbyggingsprosjekter i Fræna hatt et godt samarbeid med Istad Nett AS, og forholder oss til dette også i videre prosjekter. 

Vi oppfattet også at det verserer rykter om at NEAS ikke kan bygge fiber i området før i 2020. Vi vil avkrefte dette på det sterkeste, og beklager situasjonen og at andre aktører eventuelt har feilinformert om dette.

Utbygging er vedtatt, vi starter i mars
Våre feltrepresentanter har den siste uken besøkt husstander i områdene Bergset og Vikan, og andelen bestillinger er allerede godt over 60%. Vi er glad for at vårt tilbud er så godt mottatt. Det er over 130 husstander som har bestilt fiber fra NEAS, og vi ser frem til å levere. Vedtak om utbygging ble fattet 26. februar, med utgangspunkt i at bestillingsgrunnlaget er høyt nok til å forsvare utbyggingsstart. Det planlegges oppstart i mars, og arbeidet vil pågå utover våren og sommeren. 

Justering av tilbudet, 3 mnd gratis tjeneste
Våre feltrepresentanter kan veilede deg om våre abonnementspakker og kampanjepriser. For å imøtekomme konkurransesituasjonen gir vi i tillegg 3 mnd. uten abonnementsavgifter til alle som har bestilt fiber fra NEAS. Alle som allerede har bestilt vil få tilsendt informasjon om dette. I tillegg gis en gave til grendahusene. Se lenger ned. NEAS har konkurransedyktige priser, og har som regel laveste pris/mnd sammenlignet med andre aktører som tilbyr tilsvarende tjenester.

Har du spørsmål, eller ikke rukket å bestille?
Våre feltrepresentanter er i området, og kan også kontaktes på tlf. 913 62 014 dersom du ønsker å avtale tidspunkt for samtale, eller eventuelt bestille pr. telefon.

Slik foregår utbyggingen
Fiberutbygging i Bud ble ferdigstilt i 2017, og utbygging på Bergset-Vikan er en naturlig forlengelse av dette. Prosjektering av utbyggingen er fullført, og vi planlegger å starte arbeidet med å etablere fibernettet i mars.

 • Aktører - i dette prosjektet vil utbyggingen foregå i samarbeid med Optera og Dyrhaug Maskin. Drift og service i det etablerte fibernettet vil være i samarbeid med HTL i Elnesvågen.
 • Selve hovednettet «motorveien» bygges i rør i gangveien fra Bud til Bergset og resten i eksisterende stolper.
 • Primært benyttes gatelysstolper for å henge opp fiberkabel. Dette er avklart med gatelyseier (kommunen).
 • I øvrige områder følger vi lavspentnettet og benytter samme stolper som strømkabelen går i frem til huset.
 • Dersom behov benyttes også Telenor-stolper der gatelysstolper eller lavspentstolper ikke er nok.
 • Fibernettet klargjøres for alle bygningene.
 • Vi er fleksibel ved etterbestillinger, og har forståelse for at enkelte ønsker å vente.

Gave til Grendahusene!
Tett samarbeid med bygdalag, velforeninger og ildsjeler er en viktig faktor i vellykkede fiberprosjekt. Vi har tradisjon for å alltid gi en gave tilbake til nabolaget, som takk for velvilje og godt samarbeid. I dette prosjektet gir vi kr 25 000 til Vikan Velforening og kr 25 000 til Bergset Grendahus, samt gratis internettlinje til grendahusene. Forutsetningen for dette er at bestillingsantallet er høyt nok til å forsvare utbygging i området. Det var gledelig å høre at denne gaven ble svært godt mottatt i møtet, og applausen tydet på at dette er et kjærkomment og viktig bidrag. 

NEAS i nabolaget
NEAS setter nabolaget først. Vi har lokalt eierskap, lokale samarbeidspartnere, lokalt kundesenter og engasjerte medarbeidere med hjerte for nabolaget.
Vi er aktiv sponser og støttespiller for lag og foreninger i alle kommuner vi har virksomhet i. 
I Fræna og omegn kan vi nevne:

 • Elnesvågen og omegn IL
 • Fræna Frivilligsentral
 • Frenfrag dataparty i Malmefjorden
 • NEAS bryteskole på Vevang
 • NEAS barnedag i juni
 • Eide og omegn fotball

 

NEAS investerer i nabolaget ditt! Største fiberleverandør i Fræna
Vi har langsiktig satsing i Fræna, med kontinuerlig fiberutbygging siden vi overtok Fræna Breiband AS i 2014.
Pr. nå har NEAS over 2000 fiberkunder i Fræna, pluss en del kunder på bredbånd over Radio og ADSL. Vi har hittil investert over 50 millioner i fiberutbygging i Fræna kommune.

Områder med etablert fiber i dag:

 • Elnesvågen
 • Tornes
 • Moa
 • Malmefjorden
 • Bud
 • Jendem
 • Eide sentrum
 • Halåsen – Nås
 • Lyngstad (pågående)
 • Bergset – Vikan (pågående)
 • +++ etterhvert som nye områder etableres

Kontaktpersoner i NEAS
Kjetil Hansen - leveranse 
Anita Håholm og Mona Thomassen - marked 
Tlf. 71 56 55 25 

Vi gleder oss til å levere fremtidsrettet fiberteknologi til husstander, bedrifter og grendahus i områdene Bergset og Vikan!