En tryggere hverdag med Betalingsforsikring
Med Betalingsforsikring får du en ekstra trygghet i hverdagen hvis du blir sykmeldt eller arbeidsledig/permittert. Du kan få dekket strøm, bredbåndskostnader og kommunale avgifter inntil 6 måneder. Forsikringen gjelder også for andre i din husstand som bidrar til å betale faste utgifter.  Du kan enkelt  bestille Betalingsforsikring ved å logge deg inn på Min Side.
Bestill på Min Side


Hva dekker forsikringen?

Om du eller noen i din husstand blir sykmeldt eller arbeidsledig/permittert betaler du:

 • 0,- i strømregning *
  Forsikringen dekker strøm og nettleie fra NEAS i inntil 6 måneder
 • 0,- i bredbåndskostnader*
  Forsikringen dekker TV-og Internettkostnader fra NEAS i inntil 6 måneder
 • 0,- i kommunale avgifter*
  Forsikringen dekker kommunale avgifter i inntil 6 måneder

*Samlet utbetaling per måned for strøm, bredbånd og kommunale avgifter er inntil kr 6 000. Forsikringen gjelder dersom du eller noen i din husstand som bidrar til å betale faste utgifter skulle bli sykmeldt eller arbeidsledig/permittert. Arbeidsledighet og permittering må være ufrivillig. Informasjon om gjeldende karens og ventetid opplyses om i forsikringsdokumentene.

I tillegg dekker forsikringen:

 • Du slipper å betale egenandel på din innboforsikring ved lynskade på elektrisk utstyr, inntil kr 6 000.
 • Ved dødsfall/uførhet utbetales et engangsbeløp, inntil kr 36 000. 

 

60 dager ventetid 
Fra bestillingsdato gjelder 60 dager ventetid før du kan benytte forsikringen til å melde et krav knyttet til arbeidsledighet eller sykemelding. 

 

 

Du får maks utbytte av forsikringsavtalen hvis du både er strøm, TV og internettkunde.
Mor og to sønner sitter i en sofa
Hva koster forsikringen?

Betalingsforsikringen koster kr 1,50 per dag. Dette beløpet legges til som en tilleggstjeneste på strøm eller bredbåndsfakturaen din. 

Hvem kan kjøpe forsikringen?
 • Du er mellom 18 og 65 år
 • Du er fullt arbeidsfør, i jobb minimum 18 timer per uke
 • Du kjenner ikke til eller burde ha grunn til å regne med fremtidig arbeidsledighet eller permittering
 • Du har en avtale hos NEAS på strøm, TV eller Internett
 • Du er bosatt i Norge i henhold til Folkeregisteret og medlem av norsk folketrygd 
Meld skade

Her kan du melde inn din skade ved å fylle ut våre skjema på Min side:

Har du spørsmål?
Har du spørsmål eller behov for hjelp? Ta gjerne kontakt med oss på 71 56 55 25. Hvis du har spørsmål gjeldende en skadesak, kontakt oss på telefon 40 0344 40