Børspris — for bedrifter som vil følge kraftmarkedets svingninger

Strømavtalen Børspris fra NEAS følger svingningene i kraftmarkedet fullt ut. Prisen baseres på den gjennomsnittlige elspotprisen hos NordPool, og varierer i sammenheng med tilgang på- og etterspørsel for strøm.

Fordeler med Børspris fra NEAS:
  • Du får alltid prisen markedet setter
  • Lave priser i perioder med lav etterspørsel
  • Du betaler det NEAS kjøper strømmen for
Lurer du på noe?
Vår salgsansvarlig for bedrifter hjelper deg gjerne!

Andre strømavtaler for bedrift